Beques i premis

Bases ajut master
Associació Catalana de Diabetis

Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera

1.000
15-12-2022