Junta directiva

President Joan Josep Vendrell Ortega
Vicepresident 1 Joan F. Barrot de la Puente
Vicepresident 2 Daria Roca Espino
Secretari Cintia Gonzalez Blanco
Tresorer Gemma Llauradó Cabot
Vocal Jordi Mayneris Perxachs
Vocal Rocío Pareja Franganillo
Vocal Núria Alonso Carril
Vocal Patricia San José Terrón
Juntes anteriors

Juntes anteriors

Estatuts

Estatuts