Junta directiva

President Joan Josep Vendrell Ortega
Vicepresident 1 Joan F. Barrot de la Puente
Vicepresident 2 Daria Roca Espino
Secretari Verónica Perea Castilla
Tresorer Gemma Llauradó Cabot
Vocal Francisco José Ortega Delgado
Vocal Isabel Maria Pujol Jimenez
Vocal Núria Alonso Carril
Vocal Patricia San José Terrón
Juntes anteriors

Juntes anteriors

Estatuts

Estatuts