Beques i premis

Bases ajut recerca clínica
Associació Catalana de Diabetis

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clínics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.

10.000
15-12-2022