Beques i premis

Ajut per la Realització d'un Màster Oficial o Programa de Doctorat 2019
Associació Catalana de Diabetis

Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels professionals en les fases inicials de la seva carrera.

1.000€
09-11-2019

// END: go to top