Detall de l'activitat

11 Congrés de l'Associació Catalana de Diabetis
Associació Catalana de Diabetis
Dies 24 i 25 de març de 2011

World Trade Center Barcelona

Moll Barcelona s/n

Barcelona

Dijous, 24 de març de 2011 | 15:30 - 20:30
15:30 - 16:00
Lliurament de documentació > World Trade Center Barcelona -
16:00 - 16:45
Conferència inaugural > World Trade Center Barcelona -
Què ens podem creure dels assajos clínics? Visió d'un clínic epidemiòleg
Conferenciant:
Gaietà Permanyer. Servei de Cardiologia. Hospital Universitari de la Vall d'Hebron
16:45 - 18:15
Taules simultànies ' 1 i 2' > World Trade Center Barcelona -
16:45 - 17:30
Taula 1 - Paper de la hemoglobina glicosilada en el diagnòstic de la diabetis > World Trade Center Barcelona -
En què es fonamenta el diagnòstic de la diabetis mellitus?
Ponent:
Antonio Pérez. Servei d'Endocrinologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Estandarització de la tècnica de determinació de l'HbA1c
Ponent:
Edelmiro Menéndez. Servei d'Endocrinologia. Hospital Central de Asturias
Debat: Pot l'Hb glicosilada sustituir a la glucèmia en el diagnòstic de la diabetis?
Ponents:
Albert Goday. Servei d'Endocrinologia. Hospital del Mar
Dídac Mauricio. Servei d'Endocrinologia. Hospital Arnau de Vilanova
17:30 - 18:15
Taula 2 - La mitocòndria com a eix pivotal de la insulinoresistència. Una qüestió a debat. > World Trade Center Barcelona -
Ponents:
Antonio Zorzano. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Flemming Dela. Departament de Ciències Biomèdiques. Universitat de Copenague. Dinamarca
Matthijs Hesselink. Departament de Ciències de Moviment. Universitat de Maastricht. Paísos Baixos
18:15 - 19:30
Comunicacions orals > World Trade Center Barcelona -
Anàlisi del debut diabètic hospitalari durant el període 2003-2010: impacte i característiques diferencials de la població d'origen no caucàsic
Aplicar els nous criteris diagnòstics amb HBA1C infravalora la prevalença de diabetis i prediabetis tipus 2 en la població catalana d'alt risc
Avaluació a llarg termini del control metabòlic aconseguit després de la insulinització a pacients amb diabetis mellitus tipus 2 a la pràctica clínica habitual
Correlació entre el lability index i les dades obtingudes mitjançant la monitorització contínua de glucosa respecte a la variabilitat glucèmica
Detecció precoç d'aterosclerosi en pacients assimptomàtics afectes de diabetis tipus 1. Resultats preliminars
Diferències entre les pautes de tractament amb insulina en funció de l'edat a la pràctica clínica
Efecte del tractament intensiu incloent ISCI, en el perfil d'aterosclerosi precoç de pacient amb DT1 i Hipoglucèmies de repetició
Efecte preventiu de l'àcid fenofíbric sobre la disrupció de l'epiteli pigmentari de la retina induïda per la interleuquina -1b suprimint l'activació de l'AMPK
El tractament amb gastrina estimula la noves formació de cèl·lules Beta en el pàncrees metaplàstic dels animals pancreatectomitzats
Estudi comparatiu de l'expressió gènica d'amilina sota control del promotor Wild-type i mutat
Avaluació d'un mètode no invasiu per determinar la glucèmia basat en fotopletismografia acoblada a un sistema de xarxes neuronals
Impacte de la cirurgia bariàtrica sobre la diabetis tipus 2 associada a obesitat i factors predictors de remissió i recurrència a llarg termini
Implicacions dels canals de KATP en la disminució de la secreció d'insulina en un model de cèl•lula beta que sobreexpresa amilina
La retinopatia diabètica s'associa amb una disminució de la nitrosilació de tirosines de les interleucines del vitril IL-1a, IL-1B i IL-7
Maneig de la hiperglucèmia en els pacients diabètics sotmesos a cirurgia ambulatòria
Percepció dels metges residents sobre el maneig de la Diabetis en el pacient ingressat
Predictors de part preterme a dones amb Diabetis mellitus gestacional
Prevalença i control dels factors de risc cardiovascular en pacients amb diabetis mellitus tipus I candidats a trasplantament reno-pancreàtic entre els anys 1999-2010
Privació socioeconòmica i gestació. Associació amb altres variables maternes
Programa educatiu per la cura i seguiment del pacient diabètic
Utilització dels sistemes combinats infussor d'insulina-monitorització contínua de la glucosa amb parada automàtica. Lliçons a partir de la vida real
Valoració de la utilitat de la Bioimpedància Elèctrica en predicció de insulino-resistència respecte perímetre cintura i índex de massa corporal
Ponents:
Amanda Jiménez Pineda
Veronica Perea
Valoració del tractament amb exenatide a curt i mitjà termini
Vitamina D a la diabetis tipus 2. Relació amb els components de la Síndrome Metabòlica i el grau de control glicèmic
L'eritropoietina protegeix les cèl•lules de l'epiteli pigmentari de l'augment de la permeabilitat que s'indueix en condicions diabètiques: paper essencial de les vies JAK2/PI3K
Ponent:
Marta García Ramírez
19:30 - 20:30
Assemblea > World Trade Center Barcelona -
Divendres, 25 de març de 2011 | 09:00 - 19:00
09:00 - 11:00
Taules simultànies ' 3 i 4' > World Trade Center Barcelona -
09:00 - 10:00
Taula 3 - Les guies clíniques pel tractament de la diabetis mellitus > World Trade Center Barcelona -
Quines hi ha i com s'han fet? Avaluació de les guies actuals
Ponent:
Oriol Solà Morales. Agència d'Avaluació Tecnològica Mèdica de Catalunya
Debat sobre la seva utilitat i aplicació
Visió des de la primària
Ponent:
Manel Mata. Servei d'Endocrinologia. CAP La Mina
Visió des de l'especialitzada
Ponent:
Ignacio Conget. Servei d'Endocrinologia. Hospital Clínic de Barcelona
10:00 - 11:00
Taula 4 - Paper de la intel·ligència artificial i emocional en l'eficàcia del monitoratge continu de la glucosa > World Trade Center Barcelona -
Fonaments de la tecnologia de sensors de glucosa
Ponent:
Jorge Bondia. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Informàtica. Universitat de València
Aplicació del control en nansa tancada al tractament de la diabeis
Ponent:
Mercè Rigla. Servei d'Endocrinologia. Hospital Parc Taulí. Sabadell
Aplicacions de la intel·ligència artificial al tractament intensiu de la diabetis
Ponent:
Gema García Sáez. Grupo de Bioingeniería y Telemedicina. Escuela Superior de Telecomunicaciones. Universidad Politécnica de Madrid
11:00 - 11:30
Descans - Cafè > World Trade Center Barcelona -
11:30 - 13:00
Comunicacions orals > World Trade Center Barcelona -
Disseny d'una plataforma de telemedicina de suport al tractament de pacients amb diabetis tipus 1: Idosing
El pacient amb Diabetis en els diferents nivells assistencials
La persona amb Diabetis als diferents nivells assistencials
Educación terapéutica en atención primaria
Controvèrsies sobre el descobriment de la Insulina : Cas Paulescu
Diabetes e Internet
Comunitats virtuals i salut
Ponent:
Joan Gené Badia
Un portal de salut per a l'educació i la promoció de la salut de les persones amb diabetis
L'us d'aplicacions de Software per a facilitar el control i maneig del pacient diabètic
La importància del control de la Glicèmia capil·lar
Ponent:
Maite Valverde
13:00 - 14:00
Premis ACD > World Trade Center Barcelona -
14:00 - 15:30
Sessió de pòsters / Dinar > World Trade Center Barcelona -
15:30 - 17:30
Taula 5 - Obesitat, diabetis i càncer > World Trade Center Barcelona -
Obesitat i càncer
Ponent:
Marina Pollán. Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid
Noves insulines i càncer
Ponent:
Cristóbal Belda. Hospital Universitari La Paz. Madrid
Càncer com a problema endocrí
Ponent:
J.M.P. Holly. Universitat de Bristol. Regne Unit
15:30 - 17:30
Trobades en educació Diabetològica - Trobada 1 > World Trade Center Barcelona -
Paper de les noves tecnologies en el procés educatiu
Ponent:
Mercedes Galindo. Servei d'Endocrinologia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid
15:30 - 17:30
Trobades en educació Diabetològica - Trobada 2 > World Trade Center Barcelona -
Maneig psicològic a l'inici de la diabetis
Ponent:
Laura Díaz. Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques. Hospital del Mar
17:30 - 18:00
Descans - Cafè > World Trade Center Barcelona -
18:00 - 19:00
Taula de cloenda > World Trade Center Barcelona -
19:00 - 19:00
Cloenda > World Trade Center Barcelona -